Algemene informatie paarden

Van 26 tot en met 30 december 2021 zullen de paarden aan de start verschijnen tijdens de 39e editie van de Sallandse Ruiterdagen te Mariënheem.

Wedstrijdbepaling

Er wordt gereden volgens de wedstrijdbepalingen van de KNHS.

Boxhuur

Huur van een box per dag €25,-  voor een nacht komt er €10,- bij (onder voorbehoud van prijswijziging!). Opgeven voor 3 december via bas.krosman@manegebartels.nl

Overige informatie

De inschrijving opent op 14 november en gaat via mijnknhs of per mail: wedstrijdsecretariaat@ruiterdagen.nl . Het verschuldigde startgeld dient contant of per pin te worden voldaan op de wedstrijddag.

Het is in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer verplicht om 2 parcoursen te rijden. Dit kan op sommige dagen nog wel.
Daarnaast mag er ook flexibel en HC gestart worden. Je kan dus op meerdere dagen met hetzelfde paard starten.

Van elke rubriek worden er deelnemers geplaatst voor de finale. Aantal finaleplaatsen per rubriek is afhankelijk van het totaal aantal deelnemers per klasse over alle dagen. HC starts maken geen kans op een finaleplaats. Indien je flexibel rijdt, telt de hoogst verreden klasse mee voor een eventuele finaleplaats.

Inschrijfgeld klasse B en L € 12,50 ;  klasse M/Z/ZZ/1.40m € 15,-

Inschrijfgeld blijft verplicht voor deelnemers die niet of niet tijdig aan de start verschijnen dan wel zich afmelden na de sluitingsdatum (19-12-2021).

Hoofd parcoursbouwer

Martin Jansman

Prijsuitreiking

Bij de prijsuitreiking worden de prijzen 1 t/m 6 uitgereikt in de ring. Overige prijswinnaars kunnen hun prijs op het secretariaat ophalen.

Extra prijzen aangeboden door stichting Sallandse Ruiterdagen

De winnaar van de B-Finale ontvangt een extra prijs van € 125,-
De winnaar van de L-Finale ontvangt een extra prijs van € 250,-
De winnaar van rubriek 10: 1.40m. ontvangt een extra prijs van €250,-
De winnaar van de M-Finale ontvangt een extra prijs van € 375,-
De winnaar van de Z/ZZ-Finale ontvangt een extra prijs van € 500,-

Fotograaf

Ook dit jaar zal Jeroen Spoolder weer de foto’s maken van alle springcombinaties in de ring. Deze foto’s zijn kort na je parcours te bekijken en bestellen bij de stand van Jeroen Spoolder. Om controle over de kwaliteit en verspreiding te houden, is het andere fotografen niet toegestaan om foto’s te maken en te verspreiden. Daarentegen staat het iedereen vrij om voor eigen gebruik foto’s te maken.